IJMUIDEN - Woensdag 26 juni hielden de Omgevingsdienst IJmond, de politie, Douane, het Openbaar Ministerie, en gemeente Velsen een grootschalige controle op opslaglocaties in het havengebied van IJmuiden. In totaal bezochten zo’n 50 ambtenaren ruim honderd locaties, op zoek naar criminaliteit en ondermijning.

De meeste opslaglocaties waren prima in orde. Bij drie panden werden drugs gerelateerde zaken geconstateerd. Zo werd er een hennepdrogerij met ongeveer 2,5 kg henneptoppen aangetroffen. Daar werd ook stroom afgetapt. In een ander pand werd een professioneel ingerichte ruimte voor een hennepplantage aangetroffen. En bij de derde werd ongeveer een kilo aan henneptoppen gevonden.

Controle op Milieuwetgeving
Tijdens de actie trof Omgevingsdienst IJmond een aantal bedrijven aan die nog niet bekend waren en wel een melding van de bedrijfsactiviteiten hadden moeten indienen. Een aantal bedrijven krijgt op korte termijn een volledige milieucontrole. Verder werden er diverse overtredingen geconstateerd: onjuiste opslag van gasflessen, onjuist afvalregistratie, spuiten van een auto op een plek die daar niet voor bestemd was. Ook zijn er bodembedreigende stoffen aangetroffen die niet volgens de milieuwetgeving werden behandeld. Bedrijven waar een overtreding is geconstateerd of die nog geen melding hebben ingediend worden aangeschreven door Omgevingsdienst IJmond.

Waardering
Nico Hulsman, medewerker Omgevingsdienst IJmond: “De medewerking van ondernemers en eigenaren was prima. De meesten waren aanwezig of kwamen de deur openen. Het was goed om te horen, dat de meesten de controles ook waardeerden.”“Om de ondernemers zoveel mogelijk de kans te geven bij de controle te zijn, werden alle bekende eigenaren/huurders twee uur voor de controle gebeld. In de gevallen waarbij geen eigenaar/huurder aanwezig was, schatte Omgevingsdienst IJmond eerst van buitenaf in wat er in het bedrijf of in de loods aan de hand was. Hiervoor werden speciale camera’s gebruikt. Bij vijf panden werden sloten door twee erkende slotenspecialisten open gebroken. Overigens werd de schade meteen hersteld.”

Keurig in orde
Stefan van Broekhuijsen, wijkagent van het havengebied IJmuiden: “Samen met mijn collega Karin van Dijk zijn we in dit gebied de aanspreekpunten voor de ondernemers voor politiezaken. De meeste opslaglocaties waren keurig in orde. Dan was het vooral een moment om een praatje met de eigenaren en ondernemers te maken. Vanuit het haventeam bespreken we met de partners regelmatig meldingen en delen we informatie met elkaar, waardoor we een goed beeld hebben van de activiteiten in het gebied. We trekken als één overheid op, en voeren gerichte kleinschalige controles uit. “

Meld misdaad
Frank Dales, burgemeester van Velsen: “Ik blijf me inzetten voor een veilig Velsen. Het is goed om te ervaren dat we hier prima in staat zijn om met elkaar op te trekken bij dit soort acties en zo het havengebied in IJmuiden veilig maken en houden. Ook nu blijkt dat het eigenlijk heel goed gaat. Zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, horen niet in de haven thuis. Ik doe dan ook een oproep om bij vermoedens dat er iets niet in de haak is, dit te melden via Meld Misdaad Anoniem of bij de politie.“

Anonimiteit
Een havengebied leent zich bij uitstek voor zo’n controle. In het verleden is al gebleken dat criminelen vaak gebruik maken van opslaglocaties in havengebieden. Dat is niet verwonderlijk, want daar is de sociale controle laag, zijn er dag en nacht werkzaamheden en er komt veel ‘vreemd’ verkeer om goederen op te halen of af te leveren. Juist door de veelheid van activiteiten valt de aanwezigheid van criminelen niet op en kunnen zij anoniem opereren.