Ruik je ineens een rotte eierenlucht in of om je boot? Ga dan DIRECT naar buiten en neem voldoende afstand van je boot! De kenmerkende geur van rottende eieren duidt op een serieus probleem met de accu aan boord. Dit kan tot ernstige, en helaas soms zelfs fatale, situaties leiden. Eén vonk kan al genoeg zijn om de boel te laten exploderen. De monteurs van Botenwacht vertellen je graag meer over deze rotte eierenlucht, over de oorzaak en de mogelijke gevolgen.


Waar komt de rotte eierenlucht vandaan?
De meeste boten zijn van een of meerdere accu’s voorzien. In deze accu’s zit een speciale vloeistof, waarvan altijd voldoende aanwezig moet zijn. Na enkele jaren is het goed om een accu preventief te vervangen. Doe je dat niet, dan kan het laadmechanisme kapot gaan of een storing geven. Een specifiek defect in de accu zorgt ervoor dat de accu blijft ‘koken’. Hierdoor neemt de vloeistof in de accu snel af, waardoor de accu op een bepaald moment droog komt te staan. De wanden van de accu gaan dan vaak ook bol staan. Doordat de accu op dit moment al behoorlijk heet is, ontstaat er een gevaarlijke situatie. De lucht die hierbij vrijkomt is H2S, ook wel zwaveldampen, en dit verspreidt een geur die sterk vergelijkbaar is met de geur van rotte eieren.

Wat te doen bij rotte eierenlucht
De lucht die vrijkomt wanneer een accu overbeladen raakt wordt ook wel aangeduid als knalgas en dit geeft eigenlijk direct het gevaar aan. Deze lucht kan exploderen. Wanneer je de rotte eierenlucht in de boot ruikt, dan is het belangrijk om direct de hoofdschakelaar om te zetten. Vervolgens moet je de boot direct verlaten voor je eigen veiligheid en laat daarbij zoveel mogelijke ramen of deuren open zodat er ventilatie is. Neem voldoende afstand van de boot en wacht enkele uren. Je kunt de boot weer veilig op als de accu voldoende is afgekoeld en de geur verdwenen is. Pas als dit is gebeurd, kan je de accu veilig verwijderen en vervangen door een nieuwe accu.

Geen actie ondernemen kan fatale afloop hebben
Ruik je al een lichte geur van rotte eieren in de boot en onderneem je geen actie? Dan ontstaan er gevaarlijke situaties. De vrijgekomen lucht is zeer gevaarlijk en kan exploderen, wat een fatale afloop kan hebben. Dit wordt ook bewezen door een ongeval dat in april 2021 heeft plaatsgevonden in Bolsward. Hierbij kwamen een man van 52 en een vrouw van 49 om het leven en een tweede stel moest in het ziekenhuis behandeld worden. In dit geval ging het om een defect in de accu dat de geur van rotte eieren verspreidde. Dit werd naar alle waarschijnlijkheid niet opgemerkt door de opvarenden, omdat zij lagen te slapen op het moment waarop het defect ontstond. In deze specifieke situatie kwamen de opvarenden om het leven enkel door het inademen van de vrijgekomen lucht.

Vervang de accu altijd ruim op tijd!
Elke accu is voorzien van een bepaalde levensduur. Het is heel belangrijk om deze levensduur te controleren en op tijd te zorgen voor het vervangen van de accu. Ook als deze aan het einde van de levensduur nog prima in orde lijkt. Vanzelfsprekend vraagt dit om een uitgave, maar het is wel een uitgave die ernstige en soms fatale situaties kan voorkomen. Vervang de accu altijd vóórdat deze aan het einde van de levensduur is. Krijg je onderweg te maken met problemen met de accu, of met een ander probleem met de boot? Dan kun je als lid van Botenwacht Nederland natuurlijk rekenen op de juiste hulp en ondersteuning. Wil jij meer weten over een lidmaatschap? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of advies. www.botenwacht.nl