De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, hebben een grote impact op het leven. Ondanks dat alles komt Uitvaart Uitendaal nog steeds bij mensen thuis langs om een uitvaart regelen. “Dat is tamelijk uniek voor deze regio”, stelt Sonja Raymakers, uitvaartverzorger bij Uitvaart Uitendaal. ”Het is voor mensen die een dierbare hebben verloren, heel prettig dat ze face-to-face met ons kunnen praten en hun verhaal kwijt kunnen.”


Raymakers geeft aan dat hierbij wel de nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Zo wordt er vooraf gevraagd of iemand ziek is of in contact is geweest met een door corona besmet persoon. “Mensen zijn zelf ook wel zo verstandig om als ze hoge koorts hebben ons niet uit te nodigen.”

Het gaat erom de cliënten met alle egards te behandelen. Van een beeldscherm een kist bestellen of drukwerk bespreken; dat gaat niet werken voor Uitvaart Uitendaal. Het persoonlijke contact en alles samen bespreken, daar draait het om. “Wij merken dat dat de mensen aanspreekt, dat we hierdoor ook meer cliënten krijgen.”

Raymakers realiseert zich terdege wat er gaande is, maar heeft daar wel haar bedenkingen bij. “Wij willen mensen niet duperen door uitvaarten zoveel mogelijk in besloten kring plaats te laten vinden. Je wilt mensen toch de gelegenheid bieden om afscheid te nemen van een dierbare die overleden is.”

Tussen crematoria en begraafplaatsen zitten vaak grote verschillen. De mondkapjes zijn nu verplicht en de aanwezigen moeten een vaste zitplaats hebben maar ook daarmee toont de ene begraafplaats zich menselijker dan de andere. Het is niet voor iedereen duidelijk dat de Coronamaatregelen voor wat betreft het maximale aantal personen niet voor uitvaarten gelden. Ook binnen de op 13 oktober afgekondigde regels is er een uitzondering voor uitvaarten. Wanneer kan worden voldaan aan de afstandsregels geldt een maximum van 100 personen binnen of 250 personen buiten. Niet alle begraafplaatsen en crematoria hebben ruimte voor 100 personen waarbij anderhalve meter afstand gehouden kan worden maar wel is het nog steeds mogelijk om met 50 personen een uitvaart bij te wonen. In deze tijd afscheid nemen van een dierbare is al moeilijk genoeg. Het biedt troost wanneer je de dat samen kunt doen, is de opvatting van Uitvaart Uitendaal. “Als je gasten met een mondkapje op en handschoenen aan ontvangt, creëer je een afstand”, zegt Raymakers. “Mensen zijn verdrietig omdat ze een dierbare verloren hebben. En dan worden ze in plaats van met een warme deken met een koude douche ontvangen. Dat is zo klinisch. Daar staan wij niet voor.”