IJMUIDEN - De Stadsschouwburg Velsen schaalt af naar een verkleinde maar slagvaardige organisatie. Dit is helaas noodzakelijk om de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. De culturele sector wordt diep getroffen door de coronacrisis. Dit geldt ook voor de Stadsschouwburg Velsen. De inperkende overheidsmaatregelen met betrekking tot de zaalcapaciteit en het sterk geslonken theateraanbod brengen de schouwburg in grote financiële problemen. De Stadsschouwburg Velsen ziet zich daarom genoodzaakt in te grijpen met een aantal maatregelen die de eigen organisatie pijnlijk treffen en verlies van banen betekent.

De Stadsschouwburg Velsen heeft vanwege de coronamaatregelen vanaf half maart lange tijd haar deuren gesloten moeten houden. Maar het theater heeft tijdens de lockdown actie ondernomen en door middel van een succesvolle crowdfunding-actie haar zaal de dubbelfunctie van theater én cinema weten te geven.

Met het huidige culturele aanbod en de daarbij behorende zaalbezettingen, is er echter teveel onzekerheid voor een gezonde exploitatie van het theater in coronatijd, zelfs als de Stadsschouwburg Velsen in aanmerking komt voor de steunmaatregelen vanuit de overheid. De theaterfunctie wordt voorlopig afgeschaald naar een waakvlamsituatie. De theaterfunctie stopt dus niet, maar er is nu geen mogelijkheid een rendabele theaterprogrammering neer te zetten. Wel komt er meer focus op de filmfunctie. Deze functie vergt minder personele inzet en financiële middelen, en is daardoor minder risicovol dan de theaterfunctie.
Met een klein team vaste medewerkers blijft een cultureel aanbod in de Stadsschouwburg Velsen gewaarborgd en kan er zodra de corona-maatregelen het toelaten, weer worden opgeschaald naar een completer en uitgebreider aanbod.
Met deze pijnlijke, maar noodzakelijke maatregelen zet de schouwburg in op behoud van het theater op korte én lange termijn. Voor de schouwburg is het een grote steun in de rug dat de gemeente telkens aangeeft de Stadsschouwburg Velsen een warm hart toe te dragen en in de toekomst graag weer een divers aanbod van theatervoorstellingen ziet.