HAARLEM - Vanaf vrijdag 26 april is in het Archeologisch Museum Haarlem de tentoonstelling ' Het Verleden van de Velden' te zien. De tentoonstelling neemt het ontstaan van de bloembollencultuur in Haarlem als startpunt en duikt verder in de archeologische geschiedenis van de Duin- en Bollenstreek. De tentoonstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van archeoloog Jeroen van Zoolingen. Voor het eerst wordt een groot aantal vondsten uit deze regio bij elkaar getoond in een expositie. In de tentoonstelling zijn bijzondere voorwerpen te zien zoals de oudste vuurstenen beitel uit Lisse, twee prachtig versierde mantelspelden uit de late bronstijd en Romeins aardewerk uit Valkenburg.

De bollenstreek staat vooral bekend om de kleurrijke velden die ieder jaar weer duizenden toeristen trekken. Naast een rijke bloemenpracht heeft het gebied ook een rijk verleden. Hier wonen al mensen vanaf de nieuwe steentijd, zo'n 5000 jaar geleden. Door afgravingen en archeologisch onderzoek zijn tal van vondsten en sporen uit het verleden ontdekt. In de tentoonstelling wordt in vogelvlucht een overzicht gegeven van de geschiedenis van dit kleurrijke gebied. Er zijn bijzondere voorwerpen te zien uit de verschillende perioden. Zoals de oudste vondst: een vuurstenen beitel van 5500 jaar oud, gevonden in Lisse. Maar ook werktuigen en sieraden uit de bronstijd uit Katwijk en Hillegom en aardewerk uit Romeins Valkenburg.

Van Haarlem naar de Duin- en Bollenstreek
Haarlem staat bekend als de bakermat van de bollenteelt. Vermaarde Haarlemse kwekers teelden bollen die in binnen- en buitenland aanzien genoten. Ook na de Tulpenmanie ging in Haarlem de teelt van tulp en hyacint door. Om aan de steeds groter wordende vraag te voldoen was nieuwe grond nodig. Men vond die grond in de omringende streek: eerst op de bleekvelden in Overveen en Bloemendaal, later in Hillegom, Lisse en omgeving. De zandige oude duingronden bleken uitermate geschikt voor de bollenteelt en werden op grote schaal afgegraven. Zo groeide in de 18e en 19e eeuw het gebied uit tot de bollenstreek die we vandaag de dag kennen.

Nevenprogramma
De tentoonstelling is gebaseerd op het gelijknamig boek geschreven door archeoloog Jeroen van Zoolingen. Het boek is in de museumwinkel te koop. Bij de tentoonstelling worden lezingen en andere activiteiten georganiseerd. Bekijk hiervoor de website www.archeologischmuseumhaarlem.nl of schrijf u in voor de nieuwsbrief via info@archeologischmuseumhaarlem.nl Het Archeologisch Museum Haarlem is gelegen aan de Grote Markt 18K in Haarlem.

De tentoonstelling is tot stand gekomen met medewerking en bruiklenen van: Rijksmuseum van Oudheden, Museum de Zwarte Tulp, Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland, Streekmuseum Veldzicht Noordwijk, Stichting Historisch Centrum Wassenaar.