CASTRICUM - De Vereniging Kennemer IJsbaan viert dit jaar haar 90-jarig jubileum. Sinds 1933 hebben al vele duizenden ijsliefhebbers uit Castricum en omgeving hun slagen gemaakt op de natuurijsbaan langs de Zeeweg. Van kinderen tot ouderen, van wedstrijdschaatsers tot schoonrijders en ook in latere jaren ijshockeyers. Op de natuurijsbaan is er altijd een bijzonder mooie mix van ijsliefhebbers!

Ook tijdens de afgelopen jaren waarin de natuurijsbaan toch op enkele dagen open is geweest zijn er weer vele belangstellenden voor schaatsen. Zodra de ijsbaan open kan, zijn er blije mensen die met pretogen (weer) op het ijs staan en voorzichtige slagen maken, er zijn kinderen die krabbelen achter een schaatsrekje of aan de hand van de ouder(s), en er zijn ouderen die met genoegen kijken en zien ze denken ‘dat het erg veel lijkt op vroeger’. Nederland ontdooit als het vriest!

De natuurijsbaan aan de rand van het Noordhollands Duinreservaat is afgelopen deccenia ook een uniek stukje natuur geworden binnen de gemeente. Het is een vestigingsplaats van de zeldzame libel: de gevlekte witsnuitlibel. Maar ook de broedplaats voor vele padden die in het vroege voorjaar uit het bos naar de ijsbaan komen om voor nageslacht te zorgen. Sinds twee jaar is er een echte ijsvogelwand en er is een wandelpier tot in de ‘vijver’ vanuit de heringerichte Hoeptuin. De ijsbaan is nu een aaneengesloten stuk natuur met de tuin van PWN-bezoekerscentrum ‘De Hoep’.

Dit 90-jarig jubileum zal worden gevierd! Na 90 jaar wordt het tijd dat clubhuis van de vereniging een naam krijgt. Een naam die de verbinding tussen schaatssport en natuur benadrukt. Vanuit dat clubhuis starten wekelijkse conditietrainingen in het bos en duin. Conditie krijgen en/of behouden om tóch die dorpentocht, ‘de Weissensee’ of zelfs de Elfstedentocht te kunnen rijden.
Afgelopen twee jaar heeft de onderhoudsgroep van de vereniging het clubhuis opgeknapt en is deze weer klaar voor de volgende deccenia. De buitenzijde zal ook de verbinding met de natuur tonen. Tijdens het jubileum wordt er een expositie in het clubhuis geopend van de natuurijsbaan in deze 90 jaar en van alle activiteiten van de vereniging.

Voor de officiële opening van het jubileumfeest zijn uitgenodigd: De heer Toon Mans, burgemeester van Castricum, Mevrouw Sjakel van Wesemael directrice van PWN Natuur én de heer Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke vereniging De Friesche Elf Steden.

Alle ijsliefhebbers uit de gemeente Castricum zijn zondagmiddag 2 april a.s. uitgenodigd om langs te komen en de foto expositie te bekijken. Het officiële gedeelte begint om 14:00 uur. Aansluitend is de reünie van leden, oud-leden, vrienden, dorpsgenoten en schaatsliefhebbers tot ongeveer 17:00 uur.