HEEMSKERK - De basis van een prettig schoolklimaat wordt gevormd door kinderen die goed in hun vel zitten en stevig in hun schoenen staan. Basisschool Otterkolken werkt onder andere met de Kanjertraining om kinderen op een positieve manier en vanuit vertrouwen met elkaar om te leren gaan. Om deze aanpak verder te ondersteunen zet de Heemskerkse basisschool dit jaar ook Schooljudo in.

In 1882 bedacht de Japanse pedagoog Jigoro Kano judo, als onderwijsmethodiek en weerbaarheidstraining voor lichaam en geest. Judo draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Vertrouwen, respect en samenwerking vormen belangrijke waarden in de sport, die ook de basis vormen voor een positief schoolklimaat. Tegelijk vraagt judo van kinderen lichamelijke beheersing en discipline. Net als op school. Door hier samen aan te werken op de judomat worden kinderen weerbaar en ervaren ze veel plezier.

De afgelopen weken volgden kinderen uit de groepen 3 t/m 8 een serie van vier schooljudo-lessen. Hierin stond ‘vertrouwen’ centraal. Door je met je ogen dicht in de armen van een klasgenoot te laten vallen, leren kinderen op anderen te vertrouwen. Dat is niet alleen belangrijk tijdens de judolessen, maar ook in de klas en buiten schooltijd. Aan de hand van een poster is het onderwerp in de groep besproken.

Tijdens de afsluitende judo-les voor de voorjaarsvakantie waren ook ouders aanwezig. Zij zagen wat de leerlingen samen presteerden en hoe het er op de mat aan toe ging. In de sporthal van Heliomare kregen alle leerlingen na afloop hun judodiploma uitgereikt van judoka Peter. Iris en Koen uit groep 8 hebben namens Basisschool Otterkolken het predicaat ‘Schooljudo-school’ in ontvangst genomen.