HAARLEM - Veel plastic en zwerfafval belandt in het water. In het voorjaar, wanneer het riet nog laag is, zie je het duidelijk liggen, aangespoeld op de oevers. Erg ontsierend en vaak kan je er net niet bij, bang om natte voeten te halen.


In een samenwerking tussen IVN-ZK en de kanovereniging Trekvogels maken we op de landelijke opschoondag, zaterdag 18 maart, de oevers van Spaarne vrij van zwerfafval. We gaan aan het werk met water- en landploegen, zodat we overal goed bij kunnen.

Je kunt binnenlopen rond half elf, kopje koffie en zo, en verdelen ons rond 11 uur over de verschillende ploegen.

Bij de kanovereniging hebben we een beperkt aantal handschoenen en prikstokken. Ook zorgen we voor vuilniszakken. Wanneer je zelf materialen hebt: graag meenemen!

En hopelijk lukt het ons om wat koffie/thee te zetten met wat lekkers er bij.

Als je geen lid bent van de kanovereniging, meld je aan via mail opschoondag@jwd.dds.nl (o.v.v. naam en aantal personen)

Tijdsduur: 11:00-13:00 uur

Locatie: Kanovereniging De Trekvogels

Spaarndamseweg 25

Haarlem