BLOEMENDAAL - Wie kent niet het lichte gevoel van opwinding bij het zien van vleermuizen die in de schemering voorbijschieten? Op maandagavond 10 juli is er een boeiende presentatie in het gemeentehuis van Bloemendaal.

Vleermuizen zijn intrigerend, mysterieus en de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Wie hier meer over wil weten, kan zich aanmelden voor een presentatie die Marja van Diemen en Ronald Cassee (van IVN Natuureducatie Zuid-Kennemerland) op maandagavond 10 juli geven. De bijeenkomst is van 19:30 tot 21:00 uur in het gemeentehuis van Bloemendaal. Inlopen kan vanaf 19:00.

Vleermuiswerkgroep Zuid-Kennemerland`
Tijdens de bijeenkomst komt u meer te weten over de soorten vleermuizen in de regio, hoe ze leven, hun leefcyclus door het jaar heen, wat ze eten, hoe ze zich voortplanten en nog veel meer. Ook krijgt u informatie over de opgerichte Vleermuiswerkgroep Zuid-Kennemerland. Deze heeft als doel:

  • meer te weten te komen over de soorten vleermuizen hier in de omgeving en waar die zoal huizen
  • hoe en waar eventueel ondersteuningsmaatregelen kunnen worden getroffen, zoals het plaatsen van vleermuiskasten
  • het publiek te betrekken door voorlichting, educatie, vleermuisexcursies en wellicht ook bij de inventarisatie van vleermuizen en eventuele vleermuiskasten
  • het doen van onderzoek naar vleermuizen

    Nieuwsgierig geworden en wilt u erbij zijn? Stuur dan een mailtje met uw naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u komt naar ivnzk.vleermuis@gmail.com