VELSEN - Dit jaar vindt de Nationale Sportweek plaats van 18 t/m 27 september 2020. Een mooi moment om sinds de coronacrisis het sporten weer te promoten.

De Nationale Sportweek is een landelijk initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten en te laten zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is!
In Velsen besteden we dit jaar ook aandacht aan de Nationale Sportweek. De hele week zetten sportverenigingen, sportbonden, bedrijven, het onderwijs en andere sportaanbieders hun deuren open en organiseren bijvoorbeeld clinics, toernooien en demonstraties. Iedereen, jong en oud, kan deze week kennismaken met (nieuwe) sporten en andere daaraan gekoppelde activiteiten.

Via www.sportpasvelsen.nl tref je het aanbod aan dat in Velsen wordt georganiseerd met o.a. een inloop Dutch Tennis, een wandelgroep De Opstappers (Zeestroom)en een clinic Lacrosse. Sportloket Velsen ondersteunt sportaanbieders die bij de Nationale Sportweek willen aanhaken. Meedoen of vragen? Bekijk www.sportpasvelsen.nl.