NOORD-HOLLAND - TenneT liet woensdag 18 oktober weten dat voor grootverbruikers de maximale capaciteit van het hoogspanningsnet in Noord-Holland is bereikt. Er komt een voorlopige stop voor grootverbruikers die een nieuwe of verzwaarde aansluiting willen op het elektriciteitsnet. De provincie maakt zich zorgen.


Foto: Enes Ersahin

Rosan Kocken, gedeputeerde Klimaat & Energie: “We zien dat de vraag naar elektriciteit de afgelopen jaren enorm is toegenomen en de geplande netuitbreidingen dit tempo niet kunnen bijbenen. Dit is een groot probleem voor veel ontwikkelingen in de provincie. Door de netcongestie kunnen bedrijven, scholen, en andere ontwikkelingen op steeds meer plekken voorlopig niet worden aangesloten. Dit heeft enorme economische en maatschappelijke impact. Samen met Liander, TenneT en gemeenten zullen we er alles aan doen om het hoogspanningsnet uit te breiden en de procedures hiervoor te versnellen. Tot er nieuwe hoogspanningskabels worden gelegd kijken we samen hoe we het net zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken. Ook zijn we in gesprek met het Rijk om zo snel mogelijk de nieuwe Energiewet in werking te laten treden. We pleiten ervoor dat deze wet zorgt voor snelle netuitbreiding en optimale benutting van de ruimte op het net.”

Geen gevolgen voor warmtepompen en woningbouw

Volgens het persbericht komt er in de hele provincie een voorlopige stop voor grootverbruikers, zoals bedrijven en instanties, die een nieuwe aansluiting of verzwaring willen voor afname van elektriciteit. Nieuwe aanvragers komen vanaf 18 oktober 2023 op een wachtlijst van TenneT te staan. Voor kleinverbruikers, zoals de bouw van nieuwe woningen, de plaatsing van een warmtepomp, of kleine bedrijvigheid, heeft dit nieuws geen gevolgen.

Levering nog mogelijk

Ook laten TenneT en Liander weten dat levering van opgewekte elektriciteit áán het net door deze congestieafkondiging niet wordt geraakt. Wel is er in een aantal gebieden in Noord Holland, met name in Noord-Holland Noord, sprake van congestie voor levering van opgewekte elektriciteit aan het middenspanningsnet. Dit betekent dat in deze gebieden grote aansluitingen voor opwek niet kunnen worden gerealiseerd op het Liander netwerk.

Onderzoek

Uit onderzoek van TenneT zal blijken of ‘spitsmijden’ versneld tot extra capaciteit kan leiden. Hierbij ontlasten gebruikers op drukke momenten het net en krijgen hiervoor een vergoeding. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2024 verwacht.