Met genoegen brengen wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen van Rixel en van Hoesel.


Vanaf 9 april 2024 is van Rixel en van Hoesel onderdeel van Artone, een groep waar ook drukkerij StyleMathôt in Haarlem onderdeel van uitmaakt.

Wij kiezen bewust voor de schaalgrootte van Artone, zodat wij U en al onze andere gewaardeerde klanten ook in de toekomst kunnen verzekeren van de kwaliteit en service die U gewend bent.

Door de krachten te bundelen is dit dé manier om onze bezetting en efficiëntie te optimaliseren en daardoor structureel te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van onze producten en services.

StyleMathôt is een drukkerij met ruim 25 jaar ervaring in handels- en reclamedrukwerk waarin het vervaardigen van kwalitatief hoogwaardige producten tegen een betaalbare prijs centraal staat.

Van Rixel en van Hoesel blijft onder eigen naam opereren in de markt, maar de productie wordt vanaf medio april 2024 verplaatst naarde locatie van StyleMathôt in Haarlem.

De medewerkers van van Rixel en van Hoesel gaan ook vanuit Haarlem werken, wat een geweldige aanwinst betekent voor het StyleMathôt team. Zo staan we nóg steviger als het gaat om advies en expertise.

"De samenwerking bood mij de kans om de switch te maken naar een meer maatschappelijk gerichte carrière, die ik eigenlijk gepland had na mijn pensioen. Met bedrijf en medewerkers in capabele handen heb ik besloten van deze kans ook gebruik te maken en zal ik na de overdracht het bedrijf verlaten", aldus Gerard van Rixel.

Deze verhuizing brengt voor u geen merkbare veranderingen met zich mee. U houdt uw vaste contactpersoon, alle bekende emailadressen en telefoonnummers blijven ongewijzigd. Natuurlijk bent U na de verhuizing altijd welkom voor een kopje koffie.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en danken u alvast voor het in ons gestelde vertrouwen.