HAARLEM - Panorama Nederland is een rondreizende expositie die laat zien hoe Nederland er in de toekomst uit zou kunnen zien. Al op tientallen locaties konden bezoekers letterlijk een blik in toekomstig Nederland werpen. Panorama Nederland is van 6 tot en met 16 december te bezichtigen in het provinciehuis aan het Houtplein in Haarlem.

360 graden verbeelding
In de expositie is een 360 graden verbeelding op ooghoogte te zien waarbij de bezoeker zelf een blik werpt op hoe Nederland er in de toekomst uit kan zien. Het toekomstbeeld dat geschetst wordt, heeft als thema 'een schoner, hechter en rijker Nederland'. Iedereen is welkom om de expositie te komen bekijken en het met eigen ogen te zien.

Herkenbare opgaven
De opgaven die het Panorama schetst, zijn herkenbaar in Noord-Holland en komen terug in het coalitieakkoord en de provinciale omgevingsvisie. Het panorama biedt inspiratie voor hoe we invulling kunnen geven aan die opgaven. De provincie organiseert daarom tijdens de tiendaagse expositie diverse debatten, waarin de ruimtelijke kwaliteit en de toekomst van Noord-Holland centraal staan.

Het College van Rijksadviseurs is de bedenker van het rondreizende Panorama.