ZANDVOORT - Op vrijdag 28 juni ontving de politie in Noord-Holland meerdere meldingen van (poging tot) oplichting door mensen die zich voordeden als wijkagent, vaak ook door gebruik te maken van namen van bestaande wijkagenten. Om die reden heeft de politie Noord-Holland diezelfde dag nog via alle beschikbare social media-kanalen waarschuwingen uitgedaan. Nu, twee dagen later blijkt het om grotere aantallen te gaan en willen we graag onze waarschuwing herhalen. Opmerkelijk is dat bij de oplichting gebruik wordt gemaakt van namen van bestaande wijkagenten. Die informatie is ook vrij toegankelijk via de site politie.nl maar dat er zo onbeschaamd gebruik van wordt gemaakt is nog redelijk nieuw. Zeker op deze schaal.


Zandvoort

Tussen donderdag 27 juni en maandag 1 juli waren er in Zandvoort 13 meldingen, in het gebied Kennemerkust ging het in totaal over 20 incidenten. In drie gevallen werd er ook daadwerkelijk buit gemaakt, een van de slachtoffers verloor hierdoor meer dan 50.000 euro. Bij de andere incidenten kapten slachtoffers het gesprek tijdig af of lieten zij oplichters niet binnen. Deze getallen zijn slechts het topje van de ijsberg want we weten dat mensen bij een geslaagde oplichting schaamte voelen om hiervan aangifte te doen en mocht het niet tot een geslaagde poging komen vaak geen melding doen van oplichting.

Wat te doen?
Hoewel de slachtoffers daar niets aan hebben lijkt het erop dat dit type oplichting minder succesvol wordt. Veel meldingen van juist ouderen geven aan dat zij het niet vertrouwden en de verbinding hebben verbroken. Toch blijft het belangrijk om ouderen en potentieel kwetsbare mensen in onze omgeving te blijven waarschuwen, daarom de tips nog een keer op een rij:

  • De politie belt NIET om te vragen naar uw pincode of om te achterhalen of u waardevolle spullen in huis hebt.
  • De politie komt NIET langs voor het fotograferen van kostbare eigendommen, of het ophalen van pinpassen en cash geld.
  • Meldt een (zogenaamde) agent zich bij u aan de deur en u vertrouwt het niet. Doe niet open bel 112.

Hebt u ouderen of kwetsbaren in uw omgeving? Maak het bespreekbaar aan de hand van bovenstaande tips of lees alles nog een rustig na op politie.nl/informatie/wat-is-een-babbeltruc.html.