HAARLEM - De rechtbank Noord-Holland heeft een man (58) en een vrouw (34) veroordeeld voor het gezamenlijk verwerken, verstrekken en vervoeren van een hoeveelheid ayahuasca. De twee organiseerden op 28, 29 en 30 november 2019 een zogenoemde ayahuasca-retreat in een woning in Haarlem. De twee verdachten hebben een taakstraf gekregen van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken met een proeftijd van twee jaar. Op de laatste dag van de retreat is een van de deelnemers overleden door gebruik van ayahuasca in combinatie met andere middelen. De verdachten stonden niet terecht voor de dood van deze deelnemer.

De retreat
In ayahuasca zit de werkzame stof DMT. Deze schadelijke stof is opgenomen in de lijst van verboden stoffen die onder de Opiumwet vallen. De man en de vrouw organiseerden samen retreats waarbij aan deelnemers ayahuasca werd gegeven. Volgens de rechtbank is vast komen te staan dat de man voor de bewuste retreat in november 2019 de ayahuasca van een derde heeft gekregen en naar de woning heeft vervoerd. Daarna heeft hij de ayahuasca na vermenging met water uitgedeeld aan de deelnemers.

Naast de man, vervulde ook de vrouw een wezenlijke rol bij de retreats, al heeft ze de ayahuasca niet fysiek aan anderen overhandigd. Wel correspondeerde ze van tevoren met de deelnemers, nodigde hen uit, hielp bij praktische voorbereidingen in de woning en met vertalen van onder meer individuele gesprekken. Tijdens de retreat was ze een van de begeleiders.

Oordeel rechtbank
De rechtbank vindt bewezen dat de verdachten zich gezamenlijk schuldig hebben gemaakt aan het opzettelijk verwerken, verstrekken en vervoeren van in totaal 350 gram ayahuasca. De man en de vrouw worden niet strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden voor het tragische overlijden van een van de deelnemers van de retreat, maar dit onderstreept wel het gevaar dat van de stof uitgaat. De rechtbank weegt in het nadeel van de twee mee dat het verstrekken van de verboden ayahuasca een zeker bedrijfsmatig karakter had. Er deden ook deelnemers van buiten de persoonlijke kring mee en zij betaalden daar geld voor.

De rechtbank vindt voor beide verdachten een taakstraf van 120 uur passend. Maar vanwege de overschrijding van de redelijke termijn, wordt dit verminderd naar 100 uur. De voorwaardelijke celstraf van 2 weken moet ervoor zorgen dat de verdachten niet nog een keer de fout in gaan.