HAARLEM - De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland legt een man uit Haarlem een contact- en straatverbod op van twaalf maanden. Hierdoor mag hij na beëindiging van zijn voorlopige hechtenis niet meer in de buurt komen van zijn buren. De man heeft al jaren een conflict met zijn buren waarbij een situatie is ontstaan van bedreigingen en mishandelingen.

Burenruzie
De man woont sinds 1987 in de woning in Haarlem. Zijn buren zijn in 2000 naast hem komen wonen. Sinds 2003 veroorzaakt de man conflicten waarbij sprake is van overlast en treiterijen, waaronder het veroorzaken van ernstige geluidsoverlast, vernieling, (dieren)mishandeling en het voortdurend contact zoeken met zijn buren. In het televisieprogramma ‘Mr. Frank Visser Doet Uitspraak’ heeft mr. F.M. Visser eerder bindend advies gegeven. Het werd beide partijen met onmiddellijke ingang verboden om contact met elkaar te hebben, te zoeken of op te nemen op straffe van een boete van 100 euro per keer, met een maximum van 10.000 euro. Ook werd het verboden te schelden, dreigen, vernielen en/of mishandelen op straffe van een boete van 200 euro, met een maximum van 20.000 euro.

In april dit jaar vond in een winkel in Haarlem toch een incident plaats waarbij de man met een hamer op het hoofd van de buurvrouw heeft geslagen. De man is op heterdaad aangehouden op verdenking van poging tot doodslag/zware mishandeling en in bewaring gesteld. Op 25 juli is een pro forma-zitting gepland.

Terugkeren woning
De buren verwachten dat de man op korte termijn zal terugkeren naar zijn woning. Omdat ze al ruim twintig jaar worden lastig gevallen, waarbij ook sprake is van geweld, gaat het echtpaar ervan uit dat de man in herhaling zal vallen. Ze vrezen voor hun leven als de man weer naast hen komt wonen. Daarom vragen de buren de civiele rechter om de man een contact- en gebiedsverbod op te leggen.

Tijdens de zitting is het duidelijk geworden dat de man inziet dat de oplossing ligt in een verhuizing. Hij heeft hiervoor alleen tijd nodig. Er is volgens hem zicht op een mogelijke woningruil, maar het realiseren daarvan is lastig omdat hij in voorlopige hechtenis zit.

Oordeel rechtbank
De rechter vindt een straatverbod een ingrijpende maatregel omdat dit een inbreuk is op een aan ieder toekomend recht om zich vrij te kunnen verplaatsen. Voor het toewijzen van zo'n maatregel moet er sprake zijn van in hoge mate aannemelijke feiten en omstandigheden die zo'n inbreuk kunnen rechtvaardigen. De voorzieningenrechter vindt dat dit hier het geval is omdat voldoende aannemelijk is dat de man zijn buurvrouw met een hamer heeft aangevallen in de winkel. Het eerder opgelegde contactverbod heeft de man er klaarblijkelijk niet van weerhouden de vrouw op te zoeken.

De voorzieningenrechter legt hem een contact- en straatverbod op voor twaalf maanden. De rechter beperkt de reikwijdte van het straatverbod tot een gebied in de directe woon- en leefomgeving van de buren. Voor een verdergaande beperking van de bewegingsvrijheid van de man, ziet de rechter geen aanleiding. Als de man zich niet houdt aan het verbod, moet hij een dwangsom betalen van 250 euro, met een maximum van 25.000 euro. Het straatverbod geldt niet voor de echtgenote van de man, waardoor zij een verhuizing kunnen realiseren.

Omdat de man zich eerder niet heeft gehouden aan het bindend advies van mr. Visser, moet hij het echtpaar een boete betalen van in totaal 300 euro.