HEEMSKERK - Tumult in de Beethovenstraat in Heemskerk. Een bewoner heeft bezoek gekregen van meerdere mannen uit Duitsland en niet om leuke redenen. Wat volgens de gasten zou zijn begonnen als poging om een ruzie uit te praten, mondt op straat uit in geweldsincidenten waarbij wordt geslagen en gestoken. Twee slachtoffers belanden in het ziekenhuis met messteken in hun borst, voorhoofd, nek en kaak. ‘Ik heb de dood in de ogen gekeken’, zal een van hen later verklaren over wat zich op 13 november 2021 had afgespeeld in Heemskerk.

Twee van de uit Duitsland overgekomen mannen stonden donderdag 25 april 2024 terecht voor de geweldsincidenten op verdenking van (medeplegen) van poging tot doodslag op de mannen in Nederland. Saïd A. uit Hünxe hoorde drie jaar gevangenisstraf tegen zich eisen, Mohammed M. uit Keulen vijf jaar, vanwege zijn grotere rol bij het delict.

‘Het geweld heeft geleid tot angst en een gevoel van onveiligheid bij de aangevers en er is op onacceptabele wijze inbreuk gemaakt op hun lichamelijke integriteit’, aldus de officier van justitie in de rechtszaal. ‘Een van hen heeft in kritieke toestand in het ziekenhuis gelegen. Daarnaast zijn omwonenden ongewild geconfronteerd met het geweld, wat een beangstigende ervaring voor hen moet zijn geweest, en in de samenleving gevoelens van onveiligheid aanwakkert. Ik reken dat beide verdachten aan.’

Uit het onderzoeksdossier bleek dat de confrontatie in Heemskerk een gevolg was van een langer lopende ruzie via over en weer verstuurde TikTok-filmpjes. De verdachten, vertelden zij later, voelden zich vernederd en beledigd. In een groep van drie auto’s reden zij vervolgens op 13 november 2021 naar Nederland om, naar eigen zeggen, de ruzie uit te praten. Ze konden dit mooi combineren met een feest in de buurt, bedachten ze.

Met hoeveel de verdachten die novemberdag zijn, is niet bekend. Zeker is dat één van hen met enkele anderen aanbelt bij het adres in de Beethovenstraat waar de aangevers zich zouden bevinden, en dat hierna kort na elkaar op twee plaatsen geweldsincidenten plaatsvinden, waarvan een deel wordt vastgelegd op camera.

De beelden wekken de indruk dat er over en weer wordt gevochten en aangevallen en dat beide zijden beschikken over wapens. Messen in dit geval, maar ook een ijzeren buis. Op de beelden zijn stekende bewegingen te zien. De twee mannen die zich op het adres in Heemskerk bevonden, raken beiden gewond. De een heeft twee messteken in zijn borst, is daarbij geraakt in zijn longen en heeft een messteek over zijn voorhoofd opgelopen. De ander is in zijn nek en kaak gestoken en moet op de spoedeisende hulp worden gehecht.

De officier van justitie: ‘Van beide incidenten blijft wat mij betreft onduidelijk wie er daadwerkelijk met het geweld begonnen is. Feit is wel dat beide verdachten vanuit Duitsland naar Heemskerk zijn gereden met het voornemen om een ander een lesje te leren. Ze kwamen onaangekondigd aan de deur en waren met een grote groep. Blijkens de beelden en sporen beschikten verschillende personen over wapens. Dit alles moet bezien worden tegen de woordenstrijd, de dreigende taal, die over en weer is geuit in de dagen en weken voorafgaand aan die 13 november.’

Het geweld leverde een aanmerkelijke kans op de dood op, zo legde de officier uit in zijn requisitoir. ‘De gedragingen van verdachten waren naar hun uiterlijke verschijningsvorm zozeer gericht op het veroorzaken van de dood dat het naar oordeel van het Openbaar Ministerie niet anders kan dat verdachten zich willens en wetens hebben blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat het slachtoffer zou overlijden en dat zij die kans bewust hebben aanvaard.’

Het OM acht een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend: vijf jaar voor M. en drie jaar voor A. De officier verzocht de rechtbank om ingediende schadevergoedingsverzoeken toe te kennen. Het betrof hierbij een bedrag tot 39.226 euro aan het ene slachtoffer en van 15.000 euro voor het andere, te betalen door de verdachten.