HAARLEM - Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft vandaag beslist dat een man uit België 800.000 euro aan de Staat moet betalen. Voor het hof staat vast dat hij betrokken is geweest bij de verkoop van gestolen schilderijen. De rechtbank Oost-Brabant kwam eerder tot dezelfde beslissing.


Pseudokoop


In maart 2002 werden uit het Frans Hals Museum in Haarlem 5 schilderijen gestolen. De politie kwam de schilderijen op het spoor toen ze in 2007 te koop werden aangeboden. Door middel van een pseudokoop met behulp van een infiltrant zijn de schilderijen voor een bedrag van 1.500.000 euro gekocht door de Staat.


De betrokkene in deze zaak is strafrechtelijk vrijgesproken. In totaal is door de Staat 1.000.000 euro betaald voor 4 schilderijen. Daarvan heeft de Staat via een ontnemingsprocedure 200.000 euro kunnen verhalen op de medeverdachten. Via deze civielrechtelijke procedure vordert de Staat het ontbrekende bedrag van 800.000 euro van betrokkene.

Standpunten van betrokkene

De man vindt het onterecht dat hij het bedrag moet betalen. Volgens hem is de zaak onder andere verjaard en is deze procedure onterecht tegen hem aangespannen. Het hof gaat in beide standpunten niet mee. Volgens de man heeft het Openbaar Ministerie in 2016 – tijdens de ontnemingsprocedure tegen de medeverdachten – tegen hem gezegd dat als hij een verklaring aflegde, dit geen nadelige gevolgen voor hem zou hebben. Uit het verslag van dat verhoor kan wel worden opgemaakt dat de advocaat-generaal heeft meegedeeld dat de man niet nogmaals strafrechtelijk kan worden vervolgd, maar over financiële consequenties is niets vermeld. Het staat de Staat dan ook vrij om deze procedure tegen hem te starten.


Daarnaast gaf de man aan dat hij ‘slechts’ 350.000 euro aan de koop heeft overgehouden. Voor het hof staat vast dat de man betrokken is geweest bij de verkoop van de gestolen schilderijen. Hij heeft de schilderijen geleverd en heeft daarvoor ook betalingen ontvangen. Het hof overweegt hierin hetzelfde als de rechtbank Oost-Brabant: als de man de schilderijen niet had laten verkopen, had de Staat geen schade geleden. Die schade wordt vastgesteld op 800.000 euro, het ontbrekende bedrag van de pseudokoop.

Oordeel van het hof

Het hof sluit zich aan bij de beslissing van de rechtbank. De man moet de volledige 800.000 euro terugbetalen. Dat geldt ook voor de proceskosten die de Staat heeft gemaakt.