NEDERLAND - Op 8 juni kwamen politiemensen, vrienden en familieleden bijeen in de Tuin van Bezinning om collega’s te herdenken die om het leven zijn gekomen tijdens hun werk. Op alle politielocaties ging deze dag de vlag ook halfstok.


De Tuin van Bezinning is door de politie opgericht als herdenking en eerbetoon aan politiemensen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens de uitoefening van hun wettelijke politietaak. Tijdens deze herdenkingsdag hangt op alle politielocaties de vlag halfstok, uit respect voor alle omgekomen politiemensen.

167 politiemensen
Korpschef Henk van Essen verwoordde in het bijzijn van politiemensen, nabestaanden en andere genodigden het belang van de Tuin van Bezinning. ‘De tuin biedt erkenning en herkenning. Hier kunnen we onze pijn, ons verdriet, onze boosheid, maar ook onze trots delen. Onze verhalen over 167 collega’s. Weggerukt uit ons leven, maar niet uit ons hart. Als gevolg van een tragisch ongeval of bruut geweld. Zo veel collega’s, zo veel verschillen. Maar met hetzelfde doel: zorgen voor onze veiligheid.’

Erehaag
‘Goed om te zien dat ook vandaag weer zoveel agenten in opleiding aanwezig zijn’, sprak de korpschef wijzend op de erehaag van politieaspiranten tijdens de plechtigheid. ‘Zij staan hier niet alleen als eerbetoon, maar ook om stil te staan bij de schaduwkant van ons prachtige vak. Een vak dat veiligheid brengt voor anderen, maar risico’s voor onszelf. We zijn niet alleen waakzaam en dienstbaar, maar ook kwetsbaar. Met 167 namen op dit monument als stille getuigen. Laten we hier hun verhalen blijven delen. Van onze familie, vriend, vriendin of collega. Om de herinnering levend te houden.’

Dankbaar
‘Deze herdenking doet me extra beseffen hoe fragiel een mensenleven kan zijn’, sprak minister Dylan Yeşilgöz-Zegerius van Veiligheid en Justitie de aanwezigen toe. ‘Want hoe weerbaar, hoe sterk en hoe voorzichtig de vrouwen en mannen van de politie ook zijn, er is altijd het risico van onvoorzien gevaar. (…) Daar moeten onze politiemensen dagelijks mee dealen. Ze gaan er professioneel mee om. Ze hebben geleerd tijdens hun opleiding en in het werk om zichzelf en elkaar zo goed mogelijk te beschermen. Dat is nodig ook, want in gevaarlijke situaties, waarin de meeste mensen zich terugtrekken, zetten zij een stap vooruit. Voor de veiligheid van anderen, voor de veiligheid van ons allemaal. Ik ben daar alle vrouwen en mannen van de politie dankbaar voor.’