Haarlemmermeer - Vanaf 1 juli 2018 sluiten de publieksbalies van politiebureaus in Nieuw-Vennep en in Halfweg. Door deze sluiting kunnen de agenten op straat ingezet worden, daar waar inwoners de politie nodig hebben.

De meeste contacten met de politie verlopen tegenwoordig telefonisch en via het internet. Deze nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat het aantal bezoekers van kleinere bureaus steeds verder terugloopt. Dat geldt ook voor de politiebureaus in Halfweg en Nieuw-Vennep. Daarom is besloten dat deze politiebureaus niet meer voor publiek toegankelijk zijn. Tot nu toe waren de bureaus beperkt voor publiek geopend. ‘Door de baliefunctie van dit bureau op te heffen, kunnen de agenten op straat ingezet worden, daar waar inwoners hen het liefst zien en nodig hebben’, geeft burgemeester Hoes aan.

Deze wijzigingen komen mede voort uit de beleidsafspraken uit 2014 over de huisvesting van de politie. Zo werd voor de politie Haarlemmermeer (waaronder ook Haarlemmerliede en Spaarnwoude) bepaald dat per werkgebied één hoofdvestiging bleef bestaan en twee nevenvestigingen. De hoofdvestiging in Hoofddorp is voor het reguliere politiecontact met inloopmogelijkheid en de nevenvestigingen in Nieuw-Vennep en Halfweg dienen als opkomstlocatie voor wijkagenten en afspraaklocatie.

Wijkagenten

De lokale politie heeft naast de agenten die reageren op de spoedmeldingen (112), 24 wijkagenten in de gemeente Haarlemmermeer. De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Buurtbewoners kunnen met structurele problemen en wijk gerelateerde vragen bij hem of haar terecht. Voor een contact met de wijkagent kan men bellen met het landelijke servicenummer 0900-8844 of benadert men de wijkagent rechtstreeks via twitter, facebook of email.

De wijkagenten blijven vanuit de politiebureaus werken, in de nabijheid van de wijk. U kunt op het politiebureau worden uitgenodigd voor een afspraak met de wijkagent. Daarnaast zijn de wijkagenten uitgerust met mobiele middelen waarmee de wijkagent als het ware zijn werkplek meeneemt naar locatie.

Aangifte op afspraak

De mogelijkheden om aangifte te doen zijn de afgelopen jaren uitgebreid met de telefonische aangifte, aangifte op afspraak (0900-8844) en aangifte via internet www.politie.nl. De politie neemt bij specifieke aangiften, zoals bij woninginbraken, bij mensen thuis een aangifte op. Meer informatie over het doen van aangifte vindt u op www.politie.nl.

Halfweg in de verkoop

Het politiebureau Halfweg staat op de nominatie om verkocht te worden. Met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude worden gesprekken gevoerd met de intentie om de wijkagenten een vaste werkplek in het raadhuis van Halfweg te geven.