HAARLEM - De dagen zijn nog maar kort en veel verkeersdeelnemers gaan zowel op weg naar school of werk door het donker, om ’s middags op de terugweg ook weer in het donker te rijden. Voeg daar het vaak slechte weer bij en er ontstaat een verkeersgevaarlijke situatie voor alle weggebruikers met defecte of ontbrekende verlichting. De politie levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid door in deze tijd extra te controleren.

Op dinsdagmorgen werd tussen 07.10 en 08.00 uur gecontroleerd op twee plaatsen in Haarlem, te weten op het Frans Halsplein en op het Stationsplein. In totaal leverde dit zevenenvijftig bekeuringen op. Op het Frans Halsplein was het tweeëndertig keer raak, op het Stationsplein vijfentwintig maal.