HAARLEM - Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag 6 mannen en de Stichting Hells Angels Haarlem veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Van hen zijn er 5 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Eén van hen had daarnaast 2 wapens en bijbehorende munitie voorhanden en is veroordeeld tot 25 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Van de Stichting is het clubhuis in Haarlem verbeurdverklaard tot een bedrag van € 80.000. Deze beslissing is in grote lijnen conform de eis van het Openbaar Ministerie in hoger beroep. De rechtbank legde eerder lagere straffen op.

Criminele organisatie
De 6 mannen waren lid van de als kei- en keihard bekend staande Haarlemse afdeling van de Hells Angels (ook wel charter genoemd) en vormden samen met de Stichting en 4 andere personen een criminele organisatie. Zij droegen bij aan de verwezenlijking van het criminele oogmerk van die organisatie. Het hof heeft vastgesteld dat ernstige geweldsincidenten, waaronder afpersingen, mishandelingen en brandstichtingen, direct gerelateerd kunnen worden aan dit charter van de Hells Angels. De 6 mannen namen niet zelf actief deel aan de gewelddadigheden, zoals die door 3 andere – reeds onherroepelijk veroordeelde – leden zijn gepleegd. Aan de strafwaardigheid van de deelname aan een criminele organisatie doet dit echter niets af.

Clubhuis
Het charter beschikte over een clubhuis in Haarlem. In dit clubhuis vonden niet alleen vergaderingen en feesten – onder andere ter geldinzameling voor gedetineerde leden – plaats, maar werd ook in woord en geschrift uiting gegeven aan het zich buiten de wet willen plaatsen. Het gerechtshof is van oordeel dat de deelname aan een criminele organisatie met behulp van het clubhuis is begaan en heeft het clubhuis daarom verbeurd verklaard.

Hogere straf
De gevangenisstraffen zijn hoger dan die door de rechtbank waren opgelegd. Voor de 6 mannen betekent de uitspraak van het hof dat zij weer de cel in moeten. Een deel van de gevangenisstraf heeft het hof voorwaardelijk opgelegd om mannen ervan te weerhouden in de toekomst zich opnieuw in te laten met strafbare feiten. Dit tegen de achtergrond dat de Hells Angels charter Haarlem nog steeds lijkt te bestaan.