HEEMSTEDE - De automobilist die op 26 januari 2022 in Heemstede betrokken was bij een fatale botsing met een fietser, is door de rechtbank Noord-Holland schuldig bevonden aan onvoorzichtig rijgedrag. Hij krijgt 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 12 maanden. Bij het ongeluk kwam een 16-jarige scholiere om het leven.


Niet gestopt voor oranje

Op 26 januari 2022 is de verdachte met een hoger dan toegestane snelheid op kruispunt van de Heemsteedse dreef en het Wipperplein in Heemstede afgereden. Hij is niet gestopt toen het stoplicht op oranje sprong en met te hoge snelheid de kruising overgestoken toen het verkeerslicht 0,4 seconden op rood stond. Zodoende heeft hij het slachtoffer die met haar elektrische fiets van rechts kwam en door rood reed, niet gezien en aangereden. Zij is daardoor overleden. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte vlak voor het stoplicht nog extra gas gegeven. Zijn rijgedrag wordt door de officier van justitie dan ook als zeer onvoorzichtig en onoplettend bestempeld.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank gaat, anders dan de officier van justitie, uit van een lichtere mate van schuld, namelijk dat de verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden. Uit het onderzoek dat is gedaan na het ongeval, kan niet worden vastgesteld dat de verdachte zijn snelheid heeft opgevoerd bij het naderen van het stoplicht. Wel kan worden vastgesteld dat hij met onverantwoord hoge snelheid de kruising is opgereden, zonder te (kunnen) anticiperen op een onvoorspelbare verkeerssituatie, zoals in dit geval de medeweggebruiker op de fiets, die het voor haar rood uitstralende verkeerslicht negerend, onverwacht de kruising overstak. Dat een dergelijke onvoorspelbare verkeerssituatie zich kan voordoen, is in zijn algemeenheid voorzienbaar.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de botsing met de fietser in redelijkheid aan de verdachte is toe te rekenen en dus sprake is van causaal verband tussen het handelen van de verdachte en de botsing met de fietser. De verdachte is door aldus te handelen ernstig tekort geschoten in de voorzichtigheid en de oplettendheid, die van hem als verkeersdeelnemer mocht worden verwacht.

Als het gaat om de strafoplegging, heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen. Op 26 januari 2022 heeft een buitengewoon tragisch verkeersongeval plaatsgevonden. De ouders van het slachtoffer hebben op de zitting op indrukwekkende wijze verwoord wat het verlies van hun dochter voor hen, maar ook voor haar broers en overige familieleden en dierbaren, betekent. Zij moeten leven met een onvoorstelbaar groot verdriet. De rechtbank heeft ter zitting gezien dat het ongeval ook grote impact heeft op het leven van de verdachte. Hij zal moeten leven met de gedachte dat mede door zijn rijgedrag het slachtoffer het leven heeft gelaten. De rechtbank is zich ervan bewust dat geen enkele straf het verdriet van de nabestaanden kan wegnemen. De rechtbank legt 120 uur taakstraf op en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 12 maanden, met een proeftijd van een jaar.